+7 916 611 55 25, +382 69 894 167, +382 69 488 709
dr-zobin@mail.ru
doctor.zobin@gmail.com

Qëndra mjekësore zbaton metoda bashkëkohore të trajtimit, efektiviteti i të cilave ështëkonfirmuar nga një hulumtim i bazuar në fakte si dhe nga vet praktika e klinikës. Në të njëjtënkohë, teknologjitë inovative terapeutike përdoren në mënyrë të besueshme dhe të sigurt, të cilatpërshtaten për çdo pacient që drejtohet për trajtim.