+7 916 611 55 25, +382 69 894 167, +382 69 488 709
dr-zobin@mail.ru
doctor.zobin@gmail.com

Medicinski centar doktora Zobina pruža usluge liječenja sljedećih oboljenja i poremećaja:

  • svih vrsta zavisnosti od narkotika
  • zavisnosti od alkoholnih pića
  • zavisnosti od duvanskih proizvoda
  • zavisnosti od  kockanja i igara na sreću
  • depresije 
  • anksioznih poremećaja
  • poremećaja sna
  • poremećaja u ponašanju
  • psihoza
  • sindroma hroničnog bola